Recursos

Un dels nostres objectius és la transferència dels coneixements obtinguts a través dels projectes que recolzem. Amb aquesta finalitat, publicarem els informes tècnics relacionats amb les actuacions de restauració.

Si utilitzeu informació derivada d’aquests treballs, sisplau preguem citeu-ne els autors.