Protecció dels amfibis a L’Albera

Els amfibis estan patint una forta regressió a nivell mundial. Les causes d’aquest fenomen són nombroses, i en el nostre país la davallada dels amfibis obeeix, sobretot, a la transformació del territori per la urbanització del medi i a la pèrdua de punts d’aigua per a la reproducció, juntament amb la fragmentació d’hàbitats causada per les vies de comunicació, que a més són causa de mortalitat directa per atropellament.

Tritó verd (Triturus marmoratus) ©Ferran Aguilar

Tritó verd (Triturus marmoratus) ©Ferran Aguilar

Els estanys i basses de l’Albera

L’Albera és una de les zones de Catalunya amb més riquesa d’amfibis i rèptils. Els seus estanys i basses acullen una gran riquesa d’amfibis, així com poblacions de tortugues amenaçades com la tortuga mediterrània o la tortuga de rierol. La SCH en fa el seguiment des de fa dècades.

 • Amfibis presents als estanys i basses de L’Albera
 • Reineta Hyla meridionalis
 • Gripau d’esperons Pelobates cultripes
 • Gripau comú Bufo bufo
 • Gripauet Pelodytes punctatus
 • Gripau corredor Epidalea calamita
 • Tòtil Alytes obstetricians
 • Granota verda Pelophylax perezi,
 • Tritó verd Triturus marmoratus
 • Tritó palmat Lissotriton helveticus
 • Salamandra Salamandra salamandra
 • Granota pintada Discoglossus pictus (introduïda)
Gripauet (Pelodytes punctatus) ©Ferran Aguilar

Gripauet (Pelodytes punctatus) ©Ferran Aguilar

Malauradament, en aquesta zona existeixen causes de mortalitat provocades per l’activitat humana, com són els punts negres d’atropellament en carreteres; i les cisternes on cada any hi cauen i moren milers d’animals, on els amfibis representen la majoria de baixes. Alguns estudis indiquen que els atropellaments són la principal causa de mortalitat d’amfibis, sobretot en el cas de gripau comú Bufo spinosus (Martinez-Solano, I. 2003; Ferrer et al. 2010). Els atropellaments es concentren a l’època reproductora.

Instal·lació de rampes de sortida en antics dipòsits de purins ©Joan Ferrer

Instal·lació de rampes de sortida en antics dipòsits de purins ©Joan Ferrer

Objectius principals:

Minimitzar la mortalitat provocada pels atropellaments de fauna.
Reduir la mortalitat causada per l’abandonament de pous, cisternes i altres construccions.
Incidir sobre una població de cranc roig americà i evitar-ne la seva expansió.
Evitar l’accés del bestiar a una bassa de l’Albera marítima.

Dispositiu_antiatropellament Estany d'en Pous ©Joan Ferrer

Dispositiu antiatropellament Estany d’en Pous ©Joan Ferrer

This post is also available in: English