Projecte de:

Associació La Sorellona

Basses per a la Tortuga d’Estany

Recuperació d‘hàbitats aquàtics per a tortugues i amfibis a La Selva

La tortuga d’estany (Emys orbicularis) ocupa rierols tranquils, basses, aiguamolls i llacunes; sempre de terra baixa i preferentment amb aigües netes i bona cobertura de vegetació. A Catalunya s’ha vist molt afectada per la urbanització del litoral, i manté a la plana de La Selva les seves poblacions més abundants. Tanmateix, els ambients aquàtics d’aquesta comarca estan patint un procés de degradació, per destrucció de masses d’aigua, la fragmentació per infraestructures, la contaminació, la disminució dels cabals, i la proliferació de tortugues exòtiques.

Tortuga d’estany (Emys orbicularis) ©Ferran Aguilar

L’objectiu del projecte és la recuperació d’hàbitats aquàtics per afavorir les poblacions de tortuga d’estany (Emys orbicularis) i també del gripau d’esperons (Pelobates cultripes), espècie que ha patit una forta disminució en les darreres dècades.

Amb el suport d’Andrena, La Sorellona excavarà dues noves basses temporànies i restaurarà diversos prats de dall, hàbitats vitals per a aquestes espècies. També es millorarà l’estat ecològic de la bassa de Can Rufí, a Caldes de Malavella, la qual actualment es troba en condicions molt dolentes (aigua tèrbola i amb “bloom” algal), a causa de la forta invasió per gambúsies i tortugues exòtiques.

D’aquesta manera, La Sorellona es proposa enfortir les metapoblacions de tortuga d’estany i de gripau d’esperons a la plana selvatana, contribuint a crear corredors que connecten amb altres hàbitats.

Aigües tèrboles

La introducció de peixos com la gambúsia o la carpa, i de tortugues exòtiques, altera fortament els ecosistemes aquàtics. Ambients d’aigües transparents poden transformar-se ràpidament, en ambients tèrbols i verds (per l’augment d’algues unicel·lulars a l’aigua), perdent biodiversitat. La presència excessiva d’ànecs domèstics, sobretot si s’els alimenta artificialment, també pot embrutar les basses.

Per preservar la qualitat ecològica dels nostres estanys, és crucial que evitem introduir-hi animals domèstics.

Bassa de Can Rufí, Caldes de Malavella

La Sorellona

La Sorellona és una associació nascuda a Girona el 2013, i que treballa en el disseny i la realització de diverses activitats d’educació ambiental, amb l’objectiu principal de descobrir i aprendre de la natura. Organitza campaments per a joves, voluntariat ambiental, i ciència per a tots els públics, basant-se principalment en el medi fluvial.

This post is also available in: English