Qui som

La Fundació Andrena neix amb l’objectiu de fomentar la conservació de la vida a les aigües dolces, a Catalunya.

Andrena és una fundació constituïda per la família Gallés; suposa la continuïtat del Fons Andrena, iniciat el 2014, i el seu òrgan de govern és el patronat.

Per aconseguir el nostre objectiu, donem suport a les entitats del territori, per desenvolupar projectes de conservació en ecosistemes aquàtics, sempre recolzats en el coneixement científic.

Amb la finalitat d’establir criteris rigorosos, la fundació és assessorada pel consell científic, format per especialistes en limnologia i en gestió del medi aquàtic; aquest grup d’experts avalua el valor ecològic dels projectes a impulsar.

Andrena és un gènere d’abelles pol·linitzadores, de plantes silvestres i conreades. Simbolitza la dependència de tota vida, inclosa la humana, amb el bon estat de la terra i de l’aigua.

Patronat

Anna Gallés, Presidenta

Eva Gallés, Secretària

Jordi Gallés

Mª Glòria Gabarró

Joan Maluquer Margalef

Sandra Carrera, en representació de la Xarxa de Custòdia del Territori

Consell científic

Evelyn Garcia Burgos, biòloga i tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua, experta en restauració de rius i membre de la junta del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)

Marc Ventura, doctor en biologia, investigador del CEAB – CSIC (Grup d’Ecologia integrativa d’aigües continentals) i coordinador del projecte LIFE+ LimnoPirineus.

Jordi Parpal, biòleg, havia treballat al Servei de Planificació de l’Entorn Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, i actualment és consultor ambiental a Mèxic D.F.

Albert Ruhí, doctor en biologia, investigador del National Socio-Environmental Synthesis Center de Maryland.

Xavier Quintana, doctor en biologia, investigador del Grup de recerca en Ecologia Aquàtica Continental (UdG), i coordinador del projecte LIFE+ Pletera.

Estatuts

Estatuts de la Fundació

 CIF: G66830407

Constituïda en data 6 de juliol de 2016, i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 2978, el 27 de juliol de 2016 per Resolució del Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Dades de contacte

Fundació Andrena

C/ Sagrada Família 7  (Campus Universitat de Vic)
08500 Vic
93 886 61 35

correu@andrena.cat

This post is also available in: English