Fons de conservació per a la biodiversitat

Andrena
El Fons Andrena .
Andrena és un fons constituït per la família Gallés, que ha decidit destinar part del pressupost de responsabilitat social corporativa de les empreses familiars Abet S.A. i Europastry S.A., i del seu patrimoni econòmic personal, a projectes de conservació de la biodiversitat. El fons Andrena és administrat per la Xarxa de Custòdia del Territori.

Els humans exercim una forta pressió sobre els sistemes naturals, incidint de forma negativa en l’estabilitat ambiental que assegura el nostre propi benestar. En el nostre país, la conservació del medi natural i de la riquesa biològica pateixen importants mancances i problemes.


La inquietud front aquesta realitat és la raó de la creació del fons Andrena; creiem que és important que les empreses i persones que s’ho poden permetre, s’impliquin amb la seva societat. Partim del convenciment que la biodiversitat és un bé que cal preservar, pel seu valor intrínsec i pels essencials serveis que aporta a la humanitat. Al mateix temps, recolzar a les persones que gestionen el medi natural, equival a recolzar la recerca, el coneixement i la creació de llocs de treball d’elevada qualificació.
Andrena és un petit gra de sorra des del qual impulsar projectes encaminats a la conservació de la biodiversitat, gestionats per entitats de la societat civil i recolzats en el coneixement científic.

En un context de reptes ambientals de gran dimensió, Andrena és un fons modest. Per aquest motiu, focalitzem els nostres recursos cap a projectes de retorn elevat en relació al pressupost destinat. L’àmbit en el què treballem són els sistemes aquàtics lenítics (llacunes, estanys, basses...), hàbitats molt amenaçats en el nostre país, i on es poden obtenir resultats de gran valor de conservació amb inversions relativament modestes.

Què és AndrenaAndrena és un gènere d’abelles silvestres i solitàries, les quals sovint excaven els seus nius al sòl. Són importants pol·linitzadores de les plantes, tant silvestres com conreades. Andrena simbolitza la relació de l’home amb la natura, i simbolitza també la dependència que tenim els humans respecte del medi natural. Andrena, per tant, s’adreça a la natura i a la societat.
Projectes Pondscapes .
El 2014 es va celebrar la convocatòria pública d’ajuts PONDSCAPES, per a projectes de conservació de sistemes aquàtics. Per a la selecció dels projectes beneficiaris es va comptar amb l’assessorament de científics especialistes i de tècnics de l’administració. Els projectes es van avaluar pel seu valor de conservació i el seu ajust a les bases reguladores.

El projecte guanyador de la convocatòria va ser la Recuperació de Llacunes litorals per a la conservació del samaruc (Valencia hispànica) a L’Ametlla de Mar”, presentat per l’entitat Paisatges Vius juntament amb el Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

En l’actualitat, el Fons Andrena continua recolzant aquest projecte de valors excepcionals, amb l’objectiu d’ampliar i consolidar les accions per a la conservació del samaruc, i també del fartet, al litoral de L’Ametlla de Mar.

Veure el projecte de "Recuperació de llacunes litorals per a la conservació del samaruc a L’Ametlla de Mar"

Addicionalment, es van recolzar, parcialment, dos projectes ubicats a la serra de l’Albera (Alt Empordà):


“Conservació de zones humides de l’Albera”, gestionat per la Societat Catalana d’Herpetologia.


“Recuperació de basses temporànies a la finca vitivinícola de Can Torres, a l’Albera”, gestionat per IAEDEN i Universitat de Vic.
Els Sistemes Aquàtics .
El fons Andrena s’ha enfocat cap a la conservació dels sistemes aquàtics continentals lenítics (d’aigües quietes, és a dir, llacunes, estanys, basses, basses temporals, maresmes, ullals...) i de les espècies associades.

A Catalunya, segons l'Informe sobre l'Estat i les Tendències del Medi Natural (2010) elaborat per la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN), els sistemes aquàtics pateixen diversos problemes de degradació. Aquest estudi assenyala que “gairebé tres quartes parts de les zones humides de Catalunya no arriben a un estat que es pugui qualificar com a bo”. Quasi totes les zones humides catalanes estan "negativament influenciades per la presència humana". Les zones considerades en bon estat ecològic representen només un 23% del total, i un 17% es troben en una situació deficient o dolenta.
Segons l’Informe sobre l’Estat i tendències del Medi Natural a Catalunya corresponent a l’any 2013, (que no inclou les zones humides) la connectivitat ecològica del 50% del territori de Catalunya és relativament precària, situació que afecta especialment als organismes propis de sistemes aquàtics.També cal destacar que, segons la Unió Europea, a Catalunya els següents hàbitats han estat definits com “Hàbitat d’interès comunitari de tipus prioritari”:

1150 Llacunes litorals

3170 Basses i tolls temporers mediterranisD'altra banda, s'ha tingut en compte que les basses i estanys sovint responen ràpidament a les accions de millora, i és possible obtenir bons resultats, a nivell de conservació de la biodiversitat, amb inversions econòmiques relativament baixes.
The Pond Manifesto
The Pond Manifesto, elaborat per l'European Pond Conservation Network, recopila els motius pels quals és important la conservació de les basses i estanys.


  • Les basses són vitals per a moltes espècies amenaçades i rares.

  • Els sistemes de basses possibiliten les metapoblacions de moltes espècies aquàtiques.

  • A escala del paisatge, les basses són "hot spots" de biodiversitat, amb una elevada contribució a la biodiversitat regional.

  • Són hàbitats "stepping stone", crucials per a la connectivitat ecològica.

  • Tenen un paper important en la mitigació del canvi climàtic, en la gestió dels contaminants i en la bona gestió dels recursos hídrics.


S’insisteix en la "necessitat urgent d'estimular accions pràctiques encaminades a la protecció de les basses" i de "desenvolupar un vincle estret entre el coneixement científic i la gestió".
Contactar .
Si vols contactar amb nosaltres, pots omplir aquest formulari de correu i et respondrem el més aviat possible.

Nom (obligatori)

Correu (obligatori)

Missatge


C/ Santa Fe de Nou Mèxic 1 5è 1ª 08017 Barcelona